• Chủ sở hữu: Đặng Phương Nhi.
 • Facebook: https://www.facebook.com/phuong.nhi.59726
 • Instagram: https://www.instagram.com/nhidang276/
 • Gmail: nhidang276@gmail.com
 • SĐT: 0329835688.
 • Địa chỉ: 275/11 Bạch Đằng, p15, Bình Thạnh, HCM hoặc 49/2 Bùi Đình Túy, p24, Bình Thạnh, HCM.
 • Thanh toán:
  Account number: 148240701
 • Card number: 9704321110206380 (for fast transfer)
 • Account owner name: DANG PHUONG NHI
 • Bank name: VPBank (NH Viet Nam Thinh Vuong (VPBank))
 • Branch: TP.HCM
 • City/Province: TP.HCM
 • SWIFT: VPBKVNVX (for international)